فهرست محصولات بر اساس برند اسنوا

یخچال فریزر اسنوا مدل S3-0275LW
تمام شد
(بدون مالیات)
ناموجود
Snowa Fridge Freezer S3-0275LWگارانتی: 24 ماهه انتخاب سرویس نوع: یخچال فریزر اسنوا ظرفیت یخچال: 400 لیتر ظرفیت فریزر: 171 لیتر کشور سازنده: ایران امکانات: آبریز مخزن دار، یخساز نیمه اتوماتیک رتبه انرژی: +A رنگ: سفید چرمی شناسه کالا: 2900176501524
یخچال فریزر اسنوا مدل S3-0275 TI
تمام شد
(بدون مالیات)
ناموجود
Snowa Fridge Freezer S3-0275 TIگارانتی: 24 ماهه انتخاب سرویس نوع: فریزر بالا ظرفیت یخچال: 400 لیتر ظرفیت فریزر: 171 لیتر کشور سازنده: ایران امکانات: آبریز مخزن دار، یخساز نیمه اتوماتیک رتبه انرژی: +A رنگ: تیتانیومی شناسه کالا: 2900176501548
یخچال فریزر اسنوا مدل S3-0275SW
تمام شد
(بدون مالیات)
ناموجود
Snowa Fridge Freezer S3-0275SWگارانتی: 24 ماهه انتخاب سرویس نوع: یخچال فریزر اسنوا ظرفیت یخچال: 400 لیتر ظرفیت فریزر: 171 لیتر کشور سازنده: ایران امکانات: آبریز مخزن دار، یخساز نیمه اتوماتیک رتبه انرژی: +A رنگ: سفید شناسه کالا: 2900176501531
یخچال فریزر اسنوا مدل S4-0250SW
تمام شد
(بدون مالیات)
ناموجود
Snowa Fridge Freezer S4-0250SWگارانتی: 24 ماهه انتخاب سرویس نوع: یخچال فریزر اسنوا ظرفیت یخچال: 267 لیتر ظرفیت فریزر: 100 لیتر کشور سازنده: ایران امکانات: آبریز مخزن دار رتبه انرژی: +A رنگ: سفید شناسه کالا: 2900176500053
یخچال فریزر اسنوا مدل S4-0250TI
تمام شد
(بدون مالیات)
ناموجود
Snowa Fridge Freezer S4-0250TIگارانتی: 24 ماهه انتخاب سرویس نوع: یخچال فریزر اسنوا ظرفیت یخچال: 267 لیتر ظرفیت فریزر: 100 لیتر کشور سازنده: ایران امکانات: آبریز مخزن دار رتبه انرژی: +A رنگ: تیتانیومی شناسه کالا: 2900176500053
یخچال ساید بای ساید اسنوا مدل S8-2261S
تمام شد
(بدون مالیات)
ناموجود
Snowa Side By Side S8-2261Sگارانتی: 24 ماهه انتخاب سرویس نوع: یخچال ساید بای ساید ظرفیت یخچال: 394 لیتر ظرفیت فریزر: 197 لیتر کشور سازنده: ایران امکانات: آبریز، یخساز اتوماتیک رتبه انرژی: +A رنگ: سفید، استیل شناسه کالا: 2900176500367
یخچال ساید بای ساید اسنوا مدل S8-2322SS
تمام شد
(بدون مالیات)
ناموجود
Snowa Side By Side S8-2322SSگارانتی: 24 ماهه انتخاب سرویس نوع: یخچال ساید بای ساید اسنوا ظرفیت یخچال: 440 لیتر ظرفیت فریزر: 233 لیتر کشور سازنده: ایران امکانات: آبریز، یخساز اتوماتیک رتبه انرژی: +A رنگ: استیل، نقره ای شناسه کالا: 2900176500657
یخچال ساید بای ساید اسنوا مدل S8-2352GW
تمام شد
(بدون مالیات)
ناموجود
Snowa Side By Side S8-2352GWگارانتی: 24 ماهه انتخاب سرویس نوع: یخچال ساید بای ساید اسنوا ظرفیت یخچال: 500 لیتر ظرفیت فریزر: 277 لیتر کشور سازنده: ایران امکانات: آبریز، یخساز اتوماتیک رتبه انرژی: +A رنگ: سفید شناسه کالا: 2900176500640
یخچال ساید بای ساید اسنوا مدل S8-2352SS
تمام شد
(بدون مالیات)
ناموجود
Snowa Side By Side S8-2352SSگارانتی: 24 ماهه انتخاب سرویسنوع: یخچال ساید بای ساید اسنوا ظرفیت یخچال: 500 لیتر ظرفیت فریزر: 277 لیتر کشور سازنده: ایران امکانات: آبریز، یخساز اتوماتیک رتبه انرژی: +A رنگ: نقره ای شناسه کالا: 2900176500633
یخچال دوقلو اسنوا مدل SN6-0190SW-SN5-0190SW
تمام شد
(بدون مالیات)
ناموجود
Snowa Twin Fridge Freezer SN6-0190SW-SN5-0190SWگارانتی: 24 ماهه انتخاب سرویس نوع: یخچال دوقلو اسنوا ظرفیت یخچال: 368 لیتر ظرفیت فریزر: 270 لیتر کشور سازنده: ایران امکانات: آبریز مخزن دار، یخساز نیمه اتوماتیک رتبه انرژی: +A رنگ: سفید شناسه کالا: 2900176501418-2900176501357
یخچال ساید بای ساید اسنوا مدل S8-2322GW
تمام شد
(بدون مالیات)
ناموجود
Snowa Side By Side S8-2322GWگارانتی: 24 ماهه انتخاب سرویس نوع: یخچال فریزر ساید ظرفیت یخچال: 494 لیتر ظرفیت فریزر: 277 لیتر کشور سازنده: ایران امکانات: آبریز، یخساز اتوماتیک رتبه انرژی: +A رنگ: سفید شناسه کالا: 2900176500664
یخچال دوقلو اسنوا مدل SN5-0190TI-SN6-0190TI
تمام شد
(بدون مالیات)
ناموجود
Snowa Twin Fridge Freezer SN5-0190TI-SN6-0190TIگارانتی: 24 ماهه انتخاب سرویس نوع: یخچال دوقلو ظرفیت یخچال: 368 لیتر ظرفیت فریزر: 270 لیتر کشور سازنده: ایران امکانات: آبریز مخزن دار، یخساز نیمه اتوماتیک رتبه انرژی: +A رنگ: تیتانیومی شناسه کالا: 2900176501449-2900176501388
یخچال ساید بای ساید اسنوا مدل SN8-2261GW
تمام شد
(بدون مالیات)
ناموجود
Snowa Side By Side SN8-2261GWگارانتی: 24 ماهه انتخاب سرویس نوع: یخچال و فریزر ساید ظرفیت یخچال: 394 لیتر ظرفیت فریزر: 197 لیتر کشور سازنده: ایران امکانات: آبریز، یخساز اتوماتیک رتبه انرژی: +A رنگ: سفید شناسه کالا: 2900176500985
یخچال ساید بای ساید اسنوا مدل SN8-2261SS
تمام شد
(بدون مالیات)
ناموجود
Snowa Side By Side SN8-2261SSگارانتی: 24 ماهه انتخاب سرویس نوع: یخچال فریزر ساید اسنوا ظرفیت یخچال: 394 لیتر ظرفیت فریزر: 197 لیتر کشور سازنده: ایران امکانات: آبریز، یخساز اتوماتیک رتبه انرژی: +A رنگ: استیل، سفید شناسه کالا: 2900176500992
یخچال ساید بای ساید اسنوا مدل SN8-2340SS
تمام شد
(بدون مالیات)
ناموجود
Snowa Side By Side SN8-2340SSگارانتی: 24 ماهه انتخاب سرویس نوع: یخچال ساید بای ساید اسنوا ظرفیت یخچال: 434 لیتر ظرفیت فریزر: 223 لیتر کشور سازنده: ایران امکانات: آبریز، یخساز اتوماتیک رتبه انرژی: +A رنگ: نقره ای شناسه کالا: 2900176501241
یخچال ساید بای ساید اسنوا مدل SN8-3320SS
تمام شد
(بدون مالیات)
ناموجود
Snowa Side By Side SN8-3320SSگارانتی: 24 ماهه انتخاب سرویس نوع: یخچال ساید بای ساید اسنوا ظرفیت یخچال: 440 لیتر ظرفیت فریزر: 244 لیتر کشور سازنده: ایران امکانات: آبریز، یخساز اتوماتیک رتبه انرژی: +A رنگ: استیل شناسه کالا: 2900176501180
یخچال ساید بای ساید اسنوا مدل SN8-3350SS
تمام شد
(بدون مالیات)
ناموجود
Snowa Side By Side SN8-3350SSگارانتی: 24 ماهه انتخاب سرویس نوع: یخچال ساید بای ساید اسنوا ظرفیت یخچال: 494 لیتر ظرفیت فریزر: 277 لیتر کشور سازنده: ایران امکانات: آبریز، یخساز اتوماتیک رتبه انرژی: +A رنگ: استیل شناسه کالا: 2900176501166